อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนให้ ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

รายละเอียด...

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งเฝ้าระวังสถานประกอบการให้ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า และบริการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ระบบ “ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ” Platfrom และกลไกเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลไกการเฝ้าระวังอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการนำระบบ TaWai chat bot มาใช้

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chatbot สำหรับผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ยา และ ADR โดยการใช้เครื่องมือ TaWai Chat bot ครั้งที่ 2

รายละเอียด...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการใช้เครื่องมือ TaWai version 3 และ Tawai chat bot ให้แก่ แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและจ...

รายละเอียด...

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลตาไวฯเวอร์ชั่น3

รายละเอียด...
เอกสารประกอบrdu-amrเขต10

เอกสารประกอบRDU_AMRเขต10

การประชุม​การขับเคลื่อนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน​เขตพื้นที่​10_เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล​RDUและAMR

รายละเอียด...

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง ผลักดันการใช้ระบบ TaWai for Health v.3 และ Chatbot ผ่านระบบ zoom (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ TaWai for Health ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดอันตราย และการโฆษณาเกินจริง ส...

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai Version 3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด...