อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ TaWai for Health คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะโหมด จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

รายละเอียด...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ TaWai for Health คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ผ่านโปรแกรมตาไวฟอร์เฮลท์ ปี พ.ศ. 2567 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน

รายละเอียด...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ TaWai for Health คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ผ่านโปรแกรมตาไวฟอร์เฮลท์ ปี พ.ศ. 2567 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 105 คน

รายละเอียด...

หน่วยพัฒนานวัตตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับภญ.รุ่งนภา กงวงษ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567

รายละเอียด...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม การประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการยาที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด...
วิดีโอสอนการรายงานtawai-line-chat-bot

วิดีโอสอนการรายงานTaWai Line Chat-bot

เรียนรู้ขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการรายงานTaWai Line Chat-bot

รายละเอียด...

เพื่อสร้างเครือข่ายรายงานผลิตภัณฑ์ ต้องสงสัยผ่านระบบตาไวในอำเภอเขาชัยสน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนมากขึ้น

รายละเอียด...
เปิดปม-ยาผีบอก

เปิดปม : ยาผีบอก

เปิดปม - เปิดเบื้องลึก " ยาผีบอก " ยาผงจินดามณี

รายละเอียด...