ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่

สร้างเมื่อ 2 years ago 2247 แชร์

ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศ ! Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ 2 years ago 762 แชร์

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สร้างเมื่อ 2 years ago 963 แชร์

การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 1177 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนให้ ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 510 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

สร้างเมื่อ 1 year ago 496 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สร้างเมื่อ 6 months ago 75 แชร์

วันที่ 12 มีนาคม 2565 หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในประเด็น “ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเภสัชกรชุมชน”