รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ร่วมประชุมหารือเรื่องประเด็นยาชุดกับทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

สร้างเมื่อ 3 months ago 169 แชร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( TaWai for Health ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องประเด็นยาชุดกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ( กพย. ) ผ่านโปรแกรม zoom (ออนไลน์)

ยาผงจินดามณี

สร้างเมื่อ 3 months ago 448 แชร์

อันตรายต่อชีวิต และ ผิดกฏหมาย

ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น!! ถ้าคุณรู้จักกับ TaWai for Health

สร้างเมื่อ 4 months ago 364 แชร์

”หากเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต้องทำยังไง วันนี้พวกเรามีคำตอบ“

คาถา 4 ไม่

สร้างเมื่อ 5 months ago 172 แชร์

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย

หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สร้างเมื่อ 1 year ago 528 แชร์

วันที่ 12 มีนาคม 2565 หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในประเด็น “ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเภสัชกรชุมชน”

เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

สร้างเมื่อ 1 year ago 1322 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 1899 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 2686 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนให้ ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สร้างเมื่อ 2 years ago 1399 แชร์

การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ประกาศ ! Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ 3 years ago 1232 แชร์

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ