ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่

สร้างเมื่อ 2 years ago 2733 แชร์

ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศ ! Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ 2 years ago 1065 แชร์

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สร้างเมื่อ 2 years ago 1188 แชร์

การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 2013 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนให้ ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 1086 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

สร้างเมื่อ 1 year ago 945 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัย “ยาชุดหมอเภสัช” อันตราย

หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สร้างเมื่อ 11 months ago 379 แชร์

วันที่ 12 มีนาคม 2565 หน่วยนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) นำเสนอผลการศึกษานำร่องในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในประเด็น “ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเภสัชกรชุมชน”

คาถา 4 ไม่

สร้างเมื่อ 1 month ago 67 แชร์

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย

ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น!! ถ้าคุณรู้จักกับ TaWai for Health

สร้างเมื่อ 2 weeks ago 95 แชร์

”หากเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต้องทำยังไง วันนี้พวกเรามีคำตอบ“

ยาผงจินดามณี

สร้างเมื่อ 1 week ago 124 แชร์

อันตรายต่อชีวิต และ ผิดกฏหมาย