ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่

สร้างเมื่อ 1 year ago 873 แชร์

ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศ ! Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สร้างเมื่อ 1 year ago 386 แชร์

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สร้างเมื่อ 10 months ago 598 แชร์

การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน