อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม การประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการยาที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด...
วิดีโอสอนการรายงานtawai-line-chat-bot

วิดีโอสอนการรายงานTaWai Line Chat-bot

เรียนรู้ขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการรายงานTaWai Line Chat-bot

รายละเอียด...

เพื่อสร้างเครือข่ายรายงานผลิตภัณฑ์ ต้องสงสัยผ่านระบบตาไวในอำเภอเขาชัยสน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนมากขึ้น

รายละเอียด...
เปิดปม-ยาผีบอก

เปิดปม : ยาผีบอก

เปิดปม - เปิดเบื้องลึก " ยาผีบอก " ยาผงจินดามณี

รายละเอียด...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ ในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567 โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

รายละเอียด...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( TaWai for Health ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องประเด็นยาชุดกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ( กพย. ) ผ่านโปรแกรม zoom (ออนไลน์)

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมกับเครือข่าย กพย.ภาคใต้

รายละเอียด...