วิดีโอสอนการรายงานTaWai Line Chat-bot

สร้างเมื่อ 1 month ago 66 แชร์

เรียนรู้ขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการรายงานTaWai Line Chat-bot

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลในระบบรายงานตาไวฯเวอร์ชั่น3

สร้างเมื่อ 1 year ago 1496 แชร์

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลตาไวฯเวอร์ชั่น3

เอกสารประกอบRDU_AMRเขต10

สร้างเมื่อ 1 year ago 899 แชร์

การประชุม​การขับเคลื่อนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน​เขตพื้นที่​10_เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล​RDUและAMR

คู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

สร้างเมื่อ 2 years ago 4536 แชร์

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

คู่มือการใช้งานTaWai-ChatBot

สร้างเมื่อ 2 years ago 4776 แชร์