โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ นศ.ปีที่ 3 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ในนามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

สร้างเมื่อ 8 months ago 405