ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนให้ ระวัง “วิตามินเพิ่มน้ำหนักไม่มีฉลาก” อันตรายถึงตาย

สร้างเมื่อ 1 year ago 1651


ที่มา : https://fdanara.com/ระวัง-วิตามินเพิ่มน้ำห/

สุ่มโพส

คู่มือการอบรมระบบ-tawai-v-3

คู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

รายละเอียด...

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2564

รายละเอียด...

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งเฝ้าระวังสถานประกอบการให้ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า และบริการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ระบบ “ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ” Platfrom และกลไกเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...