น้องๆจิ๋วตาไว เสียงใสๆผลิตสื่อสปอตรู้เท่าทันโฆษณา

จิ๋วตาไว เด็กวัยมันรู้เท่าทันสื่อ

สร้างเมื่อ 7 months ago 151


  สปอตจิ๋วตาไว จากน้องๆจิ๋วตาไวชาวเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน จ.เชียงใหม่ และสสจ.เชียงใหม่  

 เอ๊ะหรืออ๋อ

 ออนไลน์ใกล้ตัว เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์

 ลดความอ้วน

 รู้ไว้ก่อนจะสายไป

 รู้งี้พาไปหาหมอตั้งนานแล้ว(ยาลดปวด)

 ยาลดความอ้วน

 ผิวหน้าขาวใสไร้ฝ้า

 ถอดรหัส โฆษณายาหลอกลวง

 เตือนภัยยาลดปวด

 เข็คให้ชัวร์

 ขาวใสจริงหรือ

สุ่มโพส

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง ผลักดันการใช้ระบบ TaWai for Health v.3 และ Chatbot ผ่านระบบ zoom (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ TaWai for Health ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดอันตราย และการโฆษณาเกินจริง ส...

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ยา และ ADR โดยการใช้เครื่องมือ TaWai Chat bot ครั้งที่ 2

รายละเอียด...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายละเอียด...