เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แจ้ง เตือนภัยเร่งด่วน “KOKANDO ดีท็อกซ์ญี่ปุ่น” เสี่ยงตาย

สร้างเมื่อ 4 weeks ago 26


ที่มา https://fdanara.com/เตือนภัยเร่งด่วน-kokando-ดีท็อ/

สุ่มโพส

ยาผงจินดามณี-ยาผีบอก

ยาผงจินดามณี (ยาผีบอก)

!! อาบน้ำร้อนมาก่อนก็ไม่ช่วย !! ยาผงจินดามณี ชื่อขลังดี แต่ชีวีไม่ปลอดภัยยยยยย

รายละเอียด...
แนวทาง-4ส

แนวทาง " 4ส "

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลไกการเฝ้าระวังอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการนำระบบ TaWai chat bot มาใช้

รายละเอียด...