ประกาศ ! Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

สร้างเมื่อ 3 years ago 1309


สุ่มโพส

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai Version 3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ TaWai for Health คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะโหมด จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

รายละเอียด...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการใช้เครื่องมือ TaWai version 3 และ Tawai chat bot ให้แก่ แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและจ...

รายละเอียด...