สุ่มโพส

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งเฝ้าระวังสถานประกอบการให้ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า และบริการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ระบบ “ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ” Platfrom และกลไกเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...
ยาลดความอ้วน

ยาลดความอ้วน

ยาลดความอ้วน ผ่านไปกี่ปีก็ยังมีคนตาย ไซบูทรามีน (Sibutramine) คืออะไร เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร?

รายละเอียด...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการใช้เครื่องมือ TaWai version 3 และ Tawai chat bot ให้แก่ แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและจ...

รายละเอียด...