กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสอ.ป่าบอนและ รพ.ป่าบอน จัดประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอนด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health รุ่นที่ 1

ประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอป่าบอน ด้วยระบบเฝ้าระวัง TAWAI FOR HEALTH รุ่นที่ 1

สร้างเมื่อ 7 months ago 196


     วันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสอ.ป่าบอนและ รพ.ป่าบอน จัดประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอนด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health รุ่นที่ 1 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คณะทำงานรพ. สต. และกลุ่มอสม. ในพื้นที่ ซึ่งมีการนำเครื่องมือ TaWai for Health มาใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยโฆษณาเกินจริง และอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ในพื​้นที่

สุ่มโพส

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

รายละเอียด...

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

รายละเอียด...
ยาผงจินดามณี-ยาผีบอก

ยาผงจินดามณี (ยาผีบอก)

!! อาบน้ำร้อนมาก่อนก็ไม่ช่วย !! ยาผงจินดามณี ชื่อขลังดี แต่ชีวีไม่ปลอดภัยยยยยย

รายละเอียด...