กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสอ.ป่าบอนและ รพ.ป่าบอน จัดประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอน ด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health ครั้งที่ 3

ประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอน ด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health ครั้งที่ 3

สร้างเมื่อ 6 months ago 120