ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร คบส. / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.

เรื่องเล่าจากเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค

สร้างเมื่อ 2 years ago 3012

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เครือข่ายคบส. ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นเรื่องเล่า ปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชื่อเรื่อง                   " ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร (คบส.) "

Published 

เชียงใหม่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2564

Edition 

พิมพ์ครั้งที่ 1

Detail

178 หน้า

Subject

การบริหารองค์ความรู้  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การควบคุมคุณภาพ

Added Author

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN

978-616-11-4607-8

Note

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เครือข่ายคบส. ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นเรื่องเล่า ปีงบประมาณ 2564
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประเภทแหล่งที่มา 
Book 


ดาวน์โหลด >> " ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร (คบส.) "

- การบริหารองค์ความรู้

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การควบคุมคุณภาพ

สุ่มโพส

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

รายละเอียด...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 18.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เป็นวิทยากร

รายละเอียด...
แนวทาง-4ส

แนวทาง " 4ส "

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายละเอียด...