ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่

ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ 8 มีนาคม 2564

สร้างเมื่อ 2 years ago 2482


!เครื่องมือ TaWai for Health เวอร์ชัน 3.0 พร้อมให้บริการทุกพื้นที่แล้ว!!
ขณะนี้ หน่วยวิจัยตาไวได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบจนสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
.
1⃣ web application สามารถใช้งานผ่าน PC หรือ smartphone ได้ทันที
ระบบรายงานตาไว เวอร์ชั่น3
➡➡เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์สายงานเฝ้าระวัง ADR/AE คุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ
2⃣ chatbot รองรับการใช้งานผ่าน smartphone
➡➡เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้กับงาน อย.น้อย, อสม.และกิจกรรมในชุมชน
คู่มือการใช้งานหน้าบ้าน
คู่มือการใช้งานหลังบ้าน
.
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ต้องการร่วมกันใช้เครื่องมือและออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ของท่าน
.
2⃣ คุณรวีวรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
E-mail : raweewan@pharmacy.psu.ac.th
#TaWaiforHealth (ตาไว)

สุ่มโพส

วันที่ 23 กัยายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai Version 3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการพัฒนางานปฐมภูมิ เครือข่าย โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อใช้โปรแกรมตาไว เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน

รายละเอียด...