กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสอ.ป่าบอนและ รพ.ป่าบอน จัดประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอน ด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health รุ่นที่2

ประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบเฝ้าระวัง TAWAI FOR HEALTH รุ่นที่ 2

สร้างเมื่อ 6 months ago 123

        วันที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสอ.ป่าบอนและ รพ.ป่าบอน จัดประชุมโครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอป่าบอนด้วยระบบเฝ้าระวัง TaWai for Health รุ่นที่2 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คณะทำงานรพ. สต. และกลุ่มอสม. ในพื้นที่ ซึ่งมีการนำเครื่องมือ TaWai for Health มาใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยโฆษณาเกินจริง และอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ในพื​้นที่

สุ่มโพส

แนวทาง-4ส

แนวทาง " 4ส "

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายละเอียด...

ระบบTaWai (ตาไว) พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ 8 มีนาคม 2564

รายละเอียด...

บัดนี้ Web application TaWai v.3 และ TaWai ChatBot มีความพร้อมสำหรับการรับรายงาน “เคสจริง” จากเครือข่ายแล้วค่ะ

รายละเอียด...